مدیریت سرویس ها

image-مدیریت سرویس ها

نحوه سرویس دهی نوبتجهت مدیریت سرویس ها، و ساخت سرویس نوبت دهی،  ابتدا باید به پنل حساب کاربری خود وارد شود.

سپس  در صفحه پیشخوان، سرویس مورد نظر خود را انتخاب کند.

پس از انتخاب، وارد پنل مدیریت آن سرویس خواهید شد.

در پنل سرویس، از بخش رزرو، می توانید کلیه نوبت های گرفته شده را مشاهده کنید.

همچنین اگر سرویس شما با پرداخت هزینه باشد، شماره تراکنش ها را می توانید مشاهده فرمایید.

از طریق تقویم نیز می توانید وقت های داده شده را جابجا فرمایید.